Kurzy

Kurzy odborné angličtiny

  Bakalářské studium Magisterské studium
Kurzy podzim jaro podzim jaro
Angličtina pro Life Science JALS01 JALS02 JALS03 JALS04
Angličtina pro chemiky JAC01 JAC02 JAC03 JAC04
Angličtina pro fyziky JAF01 JAF02 JAF03 JAF04
Angličtina pro matematiky JAM01 JAM02 JAM03 JAM04
Angličtina pro geografy JAZ01 JAZ02 JAZ03 JAZ04
Angličtina pro geology JAG01 JAG02 JAG03 JAG04
Angličtina pro učitele přírodovědných oborů --- --- JAT03 JAT04
English for International Mobility and Erasmus --- JAERA --- JAERA
Communicating Science --- JASCI --- JASCI

Kurzy 01 a 02 pomáhají studentům připravit se na zkoušku JA001, kurzy 03 a 04 jsou podporou pro zkoušku JA002. V každém kurzu je výstupem také jiná praktická dovednost (prezentace posterů, formální dopis, prezentace a pracovní pohovor, v kurzech pro učitele je výstupem zpětná vazba a aplikace metodického postupu). Požadovaná vstupní úroveň při vstupu do kurzu odborné angličtiny 1 je B1 Evropského referenčního rámce (Lower Intermediate). Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením JAT03-4  se vyučuje pouze v magisterském studiu.

Kromě přípravných kurzů ke zkoušce oddělení nabízí v jarním semestru i specialní kurzy. Kurz se zaměřením na popularizaci vědy Commuinicating Science (JASCI) a kurz English for International Mobility and Erasmus (JAERA), kde se procvičují komunikační a akademické dovednosti, potřebné pro úspěšné zvládnutí studijních pobytů v zahraničí.

Kurzy nejsou povinné, ale doporučené. Je vhodné je absolvovat po sobě, ovšem není to podmínkou (kurzy volně navazují). Do vyšších kurzů je možno se přihlásit i bez absolvování nižších kurzů, pokud dosáhl student požadované úrovně. 

Pro ověření úrovně je doporučeno absolvovat v ISu Diagnostický test Dialang (kód CJV_DIAL), studenti 1. ročníku mají tento test povinný.

Nesplňujete-li vstupní požadavky pro zápis do kurzů odborné angličtiny, nabízíme Vám přípravné kurzy, s jejichž pomocí vstupní úrovně dosáhnete.

Ostatní jazyky

Bakalářské studium Magisterské studium
Kurzy podzim jaro podzim jaro
Němčina pro přírodovědce JNP01 JNP02 JNP03 JNP04
Francouzština pro přírodovědce JFP01 JFP02 JFP03 JFP04
Španělština pro přírodovědce JSP01 JSP02 JSP03 JSP04
Ruština pro přírodovědce JRP01 JRP02 JRP03 JRP04

Důraz je kladen na komunikaci a rozvoj dovedností potřebných pro budoucí profesi. K tomuto účelu jsou využívány moderní výukové metody jako simulace reálných životních situací ve výuce a také metodika zaměřená na autonomní učení. Cílem volitelných kurzů je osvojení odborné slovní zásoby a získání akademických dovedností.

V magisterském studiu lze skládat povinnou zkoušku (z pokročilého odborného jazyka) také z NJ, FJ, ŠJ, RJ (kódy JN002, JF002, JS002, JR002).

Kurzy pro doktorské studenty

Pro doktorské studenty oborů Life Sciences: 

PřF:JAD01 Advanced English for PhD studies (C1)

PřF: JAD02 Advanced English for PhD Studies (C1)

Akademické dovednosti pro doktorské studenty:

CST:CJV_AP1 Academic Writing in English - CEITEC

CST: CJV_AP2 Academic Presentation Skills in English - CEITEC

Online kurzy

Angličtina

PřF: OJPUAN Odborná jazyková příprava pro učitele přírodovědných oborů

PřF: FUPROTE Future-Proof Teaching

Ruština

PřF: OJPURU Odborná jazyková příprava pro učitele přírodovědných oborů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info