Uznávání zkoušek

Vyřízení žádosti o uznání zkoušky z cizího jazyka se podává elektronicky přes agendu v Úřadovně v ISu. Příslušný doklad (například certifikát) vložte do Úřadovny jako přílohu. 

Žádosti o uznání předmětů vyřizuje garant předmětu nejpozději do 3 týdnů od zahájení výuky v semestru.

U částečného uznání JA002, tj. jen písemné části (více info níže), kontaktujte před zkouškou přímo zkoušejícího s kopií certifikátu.

Uznávání zkoušek z anglického jazyka

Zkoušky dle uvedené tabulky se uznávají maximálně 3 roky zpětně! Toto se nevztahuje na zkoušky CAE a CPE, které nemají časové omezení.

Typ zkoušky/školy 

Uznává se 

Koná se 

Anglické gymnázium - 
profilový předmět studovaný v angličtině 

JA001 

- 

 

JA002 

- 

Malá státnice na JŠ 

JA001 

- 

 

 

 

Velká státnice na JŠ 

JA001 

- 

 

JA002 

- 

 

 

 

Zkouška na jiné fakultě 

JA001 

individuální posouzení 

 

JA002 

individuální posouzení 

Cambridge First Certificate in English (FCE) 

JA001 

- 

   

 

Cambridge Advanced Certificate (CAE) 

JA001 

- 

 

JA002 

- 

Cambridge Proficiency Certificate in English 

JA001 

- 

 

JA002 

- 

TOEFL - podle počtu dosažených bodů 

JA001 

- 

 

JA002 – písemná část 

ústní část 

Studium v cizině na střední škole 
(v anglicky mluvící zemi) 

JA001 

- 

 

JA002 – písemná část 

ústní část 

IELTS  - podle počtu dosažených bodů 

JA001 

- 

 

JA002 

-

 

Uznávání zkoušek z francouzského jazyka

 

Typ zkoušky

Uznává se

Koná se

certifikát C1 z bilingvního gymnázia - přírodovědné zaměření

JF001
JF002

 

DELF B1

JF001

ústní část (prezentace)

DELF B2

JF001
JF002

ústní část (prezentace)
ústní část (prezentace)

DALF C1

JF001
JF002

ústní část (prezentace)
ústní část (prezentace)

základní státní zkouška

JF001

ústní část (prezentace)

všeobecná státní zkouška

JF001
JF002

ústní část (prezentace)
ústní část (prezentace)

zkouška na přírodovědecké fakultě jiné VŠ (pokud je uznávaná zkouška výstupem alespoň dvousemestrálního studia)

JF001
JF002

 

zkouška na VŠ jiného oboru (pokud je uznávaná zkouška výstupem alespoň dvousemestrálního studia)

JF001
JF002

ústní část (prezentace)
individ. posouzení

Uznávání zkoušek z německého jazyka

 

Typ zkoušky

Uznává se

Koná se

Základní státní zkouška

JN001 – písemná část

JN001 – ústní část

Všeobecná státní zkouška

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Test DaF na úrovni B2 – C1

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Goethe – Zertifikat B1

JN001 – písemná část

JN001 – ústní část

Goethe – Zertifikat B2

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Goethe – Zertifikat C1

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD)

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Oberstufe Deutsch C1 (zkouška ÖSD)

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)

JN001
JN002 – písemná část

JN002 – ústní část

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)

JN001
JN002 – písemná část

JN002 – ústní část

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)

JN001
JN002 – písemná část

JN002 – ústní část

B1 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), B1 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014)

JN001 – písemná část

JN001 – ústní část

B2 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), B2 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014)

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

C1 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), C1 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014)

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Zk na jiné fakultě MU - úroveň B1

JN001 – písemná část

JN001 – ústní část

Zk na jiné fakultě MU - úroveň B2

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Zk na přírodovědecké fakultě jiné VŠ - úroveň B1

JN001

 

Zk na přírodovědecké fakultě jiné VŠ - úroveň B2

JN001
JN002

 

Zk na přírodovědecké fakultě jiné VŠ - úroveň C1

JN001
JN002

 

VŠ diplom z bakalářského studia oboru NJ

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

VŠ diplom z magisterského studia oboru NJ

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Uznávání zkoušek z ruského jazyka

 

Typ zkoušky

Uznává se

Koná se

Základní státní zkouška

JR001

ústní část (prezentace)

Všeobecná státní zkouška

JR001
JR002

ústní část (prezentace)
ústní část (prezentace)

Zkouška na jiné fakultě MU - úroveň B2

JR001 – písemná část
JR002 – písemná část

JR001 – ústní část
JR002 – ústní část

Vysokoškolský diplom (obor RJ)

JR001
JR002

 

Jazykový certifikát B2                   

JR001 – písemná část
JR002 – písemná část

JR001 – indiv. posouzení
JR002 – indiv. posouzení

Jazykový certifikát C1                   

JR001
JR002

 

TORFL 1 (ТРКИ 1)                     

JR001

 

TORFL 2 (ТРКИ 2)                     

JR002

 

 

Uznávání zkoušek ze španělského jazyka

 

 

Typ zkoušky

Uznává se

Koná se

Španělské bilingvní gymnázium

 

JS001
JS002

 

 

Základní státní zkouška na JŠ

 

JS001 – písemná část

Ústní část

Všeobecná státní zkouška na JŠ

JS001 – písemná část
JS002 – písemná část

Ústní část

Zkouška na jiné fakultě

JS001

Individ. posouzení

Zkouška na jiné fakultě

JS002

Individ. posouzení

DELE B1

JS001

Ústní část

DELE B2

JS001
JS002

 

 

DELE C1

JS001
JS002

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info