CJV na PřF MU
Jazykové zkoušky

JA001 Odborná angličtina - zkouška (úroveň B1)

Struktura zkoušky

platná od podzimu  2023

Test 30%

Test proběhne na počítači v učebně fakulty

Části testu:

 • Poslech s porozuměním
 • Čtení s porozuměním (schopnost porozumět v textu hlavním myšlenkám, důležitým detailům, pochopit logickou návaznost...)
 • Gramaticko-lexikální část (slovní zásoba dle oborů, slovní zásoba z akademické angličtiny, logická návaznost, tvoření slov a slovní druhy, spojovací výrazy, tvorba otázek...) 

Psaní 20%

 • Akademický email dle zadání, píše se na počítači v učebně fakulty (80-120 slov)

Ústní část 50 %

Zkouška bude probíhat ve dvojicích.

Průběh zkoušky:

 • studenti se krátce představí
 • studenti si vylosují krátký text, po přečtení a přípravě, si text vzájemně shrnou a převypráví
 • studenti se navzájem zeptají na doplňující otázky k textu

Studenti si vylosují text s jedním z těchto témat:

 1. Porovnávání jevů.
 2. Popis procesu, cyklu nebo experimentu.
 3. Klasifikace systémů.
 4. Vysvětlení konceptů.
 5. Popis příčiny a následku.

Gramatika ke zkoušce JA001

Gramatické jevy ke zkoušce je možné trénovat v e-booku

 

JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška (úroveň B2)

Zkoušku si lze zapsat již v Bc programu i bez předchozího složení zkoušky JA001.

Struktura zkoušky

platná od podzimu 2023

A) Mini-konference 70 % 

 • Studenti doma napíší abstrakt k prezentaci a odevzdají do IS
 • Studenti si připraví prezentaci vztahující se k jejich oboru (10 min)
 • Skupinová diskuze k prezentaci

B) Akademická diskuze 30 %

 • Studenti ve skupince prodiskutují téma související s jejich oborem nebo studiem (10 min)

Gramatika na úrovni B2

I když součástí zkoušky JA002 není gramatický test, gramatice se doporučujeme věnovat, jelikož představuje nástroj, jenž vám umožní se přesně a sebevědomě vyjadřovat.
Gramatické jevy lze procvičovat v e-booku pro úroveň B2.

 

 

JF001 Odborná francouzština - zkouška

Zkouška se skládá ze tří částí: poslech, psaný projev a prezentace s diskuzí.

JF002 Pokročilá odborná francouzština – zkouška

Zkouška se skládá ze tří částí: poslech, psaný projev a prezentace s diskuzí.

JN001 Odborná němčina - zkouška

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemný test, jehož součástí je i popis grafu, a ústní část (studium, obor, budoucí zaměstnání, koníčky...)

JN002 Pokročilá odborná němčina - zkouška

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemný test, jehož součástí je psaní (např.popis grafu, okomentování novinového článku), a ústní část (prezentace bakal.,/magisterské práce).

JR001 Odborná ruština - zkouška

Písemná část

 • Formální email vyučující/-mu (témata: reflexe o svém učení, shrnutí silných a slabých stránek, strategie a cíle dalšího rozvoje v této oblasti, 150 slov, rusky)

Ústní část

 • Prezentace odborného tématu na 6-8 min vztahujícího se ke studovanému oboru (rusky) + debata

JR002 Pokročilá odborná ruština - zkouška

Písemná část

 • Abstrakt k prezentaci (150 slov, rusky)
 • Motivační dopis (studium na univerzitě v zahraničí, 200 slov rusky)

Ústní část

 • Prezentace odborného tématu na 10 min vztahujícího se ke studovanému oboru (rusky) + debata

JS001 Odborná španělština – zkouška (úroveň B1)

Písemná část

 • Motivační dopis (studium na univerzitě v zahraničí, 200 slov)
 • Formální email vyučující/-mu (témata: reflexe o svém učení, shrnutí silných a slabých stránek ve španělském jazyce, strategie a cíle dalšího rozvoje v této oblasti, 150-180 slov)

Ústní část

 • Prezentace odborného tématu na 10 min vztahujícího se ke studovanému oboru + debata.

JS002 Pokročilá odborná španělština – zkouška (úroveň B2)

Písemná část

 • Argumentativní esej (250-280 slov)
 • Abstrakt k prezentaci (150 slov)
 • Sebereflektivní esej vztahující se ke studiu jazyků (200-250 slov)

Ústní část

 • Prezentace odborného tématu na 10-12 min vztahujícího se ke studovanému oboru + debata

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info